Over ons

Waarom Vanbreda Agencies

Vanbreda Agencies heeft de bevoegdheid om in naam van de verzekeraar te handelen. Vanbreda Agencies kan in die hoedanigheid onder meer het dagelijkse beheer en de schadeverwerking van jouw verzekeringspolissen ter harte nemen.

VA Nx BREDA 26

Wat bete­kent dat voor jou als klant

Op vlak van continuïteit blijft alles voor jou hetzelfde als klant bij Vanbreda Risk & Benefits. Jouw verzekeringspolissen blijven in de goede handen van je vaste, vertrouwde contactpersonen en ook de verzekeringsvoorwaarden blijven dezelfde. De bedrijfsnaam Vanbreda Agencies zal, waar van toepassing, op de documentatie worden vermeld.

Ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen op maat

Wij nemen de tijd om naar jou te luisteren en de noden van je organisatie te begrijpen en in beeld te brengen. Die persoonlijke aanpak resulteert in unieke maatwerkoplossingen zodat risico’s optimaal gedekt zijn.

Cor­rec­te premies

Onze ijzersterke marktpositie maakt het mogelijk om de beste voorwaarden voor jou te onderhandelen en polissen op te stellen aan uiterst scherpe premies. Ook voor oplossingen op maat geniet je van correcte premies.

No-non­sen­se aanpak

Met onze methodologische aanpak volgen we de zaken heel nauwgezet op. We komen onze beloftes na, werken proactief en doen aan risicopreventie. Bij schade reageren we snel en adequaat.

Hecht part­ner­ship

Onze medewerkers staan steeds voor jou klaar. Zij nemen de tijd om jou en je bedrijf te leren kennen. Dankzij deze persoonlijke aanpak ontstaat er een hechte band met onze cliënten.

Voort­du­ren­de ontwikkeling

Onze medewerkers blijven zich ontplooien om altijd de gepaste oplossingen voor te stellen en updates door te voeren aan polissen waar nodig. We houden innovaties en veranderingen nauwlettend in de gaten en staan mee aan de wieg van het ontwikkelen van nieuwe verzekeringsoplossingen.

Nieuw­ste technologie

We investeren in digitale tools om de afhandeling van schadeclaims te versnellen. Met behulp van moderne digitale hulpmiddelen evolueren wij mee met jouw organisatie en bieden wij ook oplossingen voor nieuwe verzekeringsuitdagingen.

Met Vanbreda Agencies focussen we ons in eerste instantie op verzekeringen voor particulieren, zelfstandigen, vrije beroepers en KMO’s. In de toekomst zullen we onze dienstverlening uitbreiden naar gespecialiseerde verzekeringsoplossingen zoals cyber, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.
Pexels august de richelieu 4427816

Van­b­re­da Agen­cies is actief lid van BAUA

Als toonaangevende gevolmachtigde onderschrijver in België is Vanbreda Agencies actief lid van BAUA (Belgian Authorised Underwriters Association). BAUA verenigt en behartigt de belangen van alle gevolmachtigde onderschrijvers in ons land. De organisatie zet zich in voor de erkenning en verdere professionele ontwikkeling van het beroep, en stelt deontologische regels vast om de kwaliteit en integriteit van de dienstverlening te waarborgen. Als lid onderschrijven wij de hoge standaarden van BAUA en dragen we bij aan de positieve evolutie van de sector.

Duur­zaam­heid is Key

Als toonaangevend bedrijf vindt Vanbreda het belangrijk om zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij, het milieu, de economie en het welzijn van onze werknemers. Daarom is duurzaam ondernemen al jarenlang een bewuste keuze. Hiervoor richten wij ons op de 3 pijlers: mens, milieu en maatschappij.

Mens

Wij ondersteunen het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers door opleidingen aan te bieden, een kwalitatieve werkomgeving te voorzien, evenementen te organiseren en een bedrijfsethiek te hanteren gebaseerd op wederzijds respect.

Mili­eu

Bij Vanbreda streven we naar een integraal groen bedrijfsbeleid. 100% groene stroom in onze kantoren, een groen wagenpark en een optimaal afvalbeheer zijn slechts het tipje van de ijsberg.

Maat­schap­pij

Vanbreda zet zich jaarlijks in voor goede doelen en onze medewerkers nemen deel aan vrijwilligersactiviteiten om sociale organisaties te steunen. We zetten ons actief samen in om kwetsbare sectoren en personen een duwtje in de rug te geven.