Vaak gestelde vragen

Hieronder bieden wij je een antwoord op de meest voorkomende vragen in verband met Vanbreda Agencies en onze producten.

MASF19306

Van­b­re­da Agencies

Wat is een gevolmachtigde onderschrijver?

Een gevolmachtigde onderschrijver zoals Vanbreda Agencies heeft de bevoegdheid om in naam van de verzekeraar te handelen.

Wat doet Vanbreda Agencies juist?

Vanbreda Agencies is de gevolmachtigde onderschrijver van de Vanbreda Risk & Benefits groep. Deze onderneming kan o.a. het beheer en de schadeverwerking van schadeverzekeringen voor particulieren, professionelen en bedrijven ter harte nemen.

Welke voordelen biedt Vanbreda Agencies?

Dankzij de oprichting van Vanbreda Agencies kunnen wij je een nog verder geoptimaliseerde dienstverlening bieden voor het beheer van jouw verzekeringen en de schadeverwerking. Vanbreda Agencies kan specifieke taken overnemen van de verzekeraars zoals bijvoorbeeld het beheer van verzekeringspolissen, schadebeheer, incassobeheer, … We garanderen daardoor een snelle en kwalitatieve dienstverlening waar efficiënt beheer en korte doorlooptijden centraal staan.
Bovendien ontwikkelt Vanbreda Agencies in samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits eigen verzekeringspolissen met uitgebreide waarborgen op maat van onze klanten.

Van­b­re­da Agen­cies — Van­b­re­da Risk & Benefits

Wat verandert er voor mij als klant van Vanbreda Risk & Benefits?

Vanbreda Agencies neemt het beheer van jouw verzekeringen over en daarom kan je het logo van Vanbreda Agencies aantreffen op jouw verzekeringsdocumenten. Je contactpersonen blijven wel dezelfde.

Wat is de link tussen Vanbreda Risk & Benefits en Vanbreda Agencies?

Vanbreda Agencies is een aparte entiteit binnen de Vanbreda-groep die verzekeringsoplossingen op maat aanbiedt en het (schade)beheer ervan op zich neemt.

Wat is het verschil tussen de werking van Vanbreda Risk & Benefits en Vanbreda Agencies?

Vanbreda Risk & Benefits is een verzekeringsmakelaar en risicoconsultant die dagelijks de belangen van haar klanten behartigt en hun bedrijfsactiviteiten ondersteunt via onder meer verzekeringstechnisch advies. Vanbreda Agencies neemt specifieke taken over van verzekeraars zoals bijvoorbeeld het beheer van verzekeringsdossiers en de schadeverwerking.

Pro­duc­ten

Agencies4 programma

Op dit moment kunnen we al fungeren als gevolmachtigd onderschrijver voor particuliere brandrisico’s en brand appartementsgebouwen en kantoren.

Wealth Secure programma

Exclusief in samenwerking met Hiscox ontwikkelden we oplossingen op maat voor luxe residenties, kunst en kunstcollecties, oldtimers en collection cars.

In volle ontwikkeling

In de toekomst zullen we onze dienstverlening uitbreiden naar verzekeringsoplossingen voor KMO’s en naar gespecialiseerde verzekeringsoplossingen zoals cyber, bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.