FAQ: Vind hier uw antwoord

Vanbreda Agencies

Wat is een gevolmachtigde onderschrijver?

Een gevolmachtigde onderschrijver zoals Vanbreda Agencies heeft de bevoegdheid om in naam van de verzekeraar te handelen.

Wat doet Vanbreda Agencies juist?

Vanbreda Agencies is de gevolmachtigde onderschrijver van de Vanbreda Risk & Benefits groep. Deze onderneming kan o.a. het beheer en de schadeverwerking van schadeverzekeringen voor particulieren, professionelen en bedrijven ter harte nemen.

Welke voordelen biedt Vanbreda Agencies?

Dankzij de oprichting van Vanbreda Agencies kunnen wij u een nog verder geoptimaliseerde dienstverlening bieden voor het beheer van uw verzekeringen en de schadeverwerking. Vanbreda Agencies kan specifieke taken overnemen van de verzekeraars zoals bijvoorbeeld het beheer van verzekeringspolissen, schadebeheer, in- en excasso, … We garanderen daardoor een snelle en kwalitatieve dienstverlening waar efficiënt beheer en korte doorlooptijden centraal staan.

Vanbreda Agencies - Vanbreda Risk & Benefits

Wat verandert er voor mij als klant van Vanbreda Risk & Benefits?

Er wijzigt niets aan de voorwaarden van uw huidige verzekeringen en ook uw contactpersonen blijven dezelfde. Vanbreda Agencies neemt het beheer van uw verzekeringen over daarom kan u het logo van Vanbreda Agencies aantreffen op uw verzekeringsdocumenten.

Wat is de link tussen Vanbreda Risk & Benefits en Vanbreda Agencies?

Vanbreda Agencies is een aparte entiteit binnen de Vanbreda-groep die verzekeringsoplossingen op maat aanbiedt in onder meer auto, brand en aansprakelijkheid en het (schade)beheer ervan op zich neemt.

Wat is het verschil tussen de werking van Vanbreda Risk & Benefits en Vanbreda Agencies?

Vanbreda Risk & Benefits is een verzekeringsmakelaar en risicoconsultant die dagelijks de belangen van haar klanten behartigt en hun bedrijfsactiviteiten ondersteunt via onder meer verzekeringstechnisch advies. Vanbreda Agencies neemt specifieke taken over van verzekeraars zoals bijvoorbeeld het beheer van verzekeringsdossiers en de schadeverwerking.

Producten

Waarvoor kan ik vandaag al bij Vanbreda Agencies terecht?

Op dit moment kunnen we al fungeren als gevolmachtigd onderschrijver particuliere brand risico’s. We breiden spoedig uit naar particuliere auto en familiale verzekeringen. In een latere fase kunnen ook gespecialiseerde verzekeringsoplossingen zoals cyber, cargo en bestuurdersaansprakelijkheid door Vanbreda Agencies worden beheerd.